Soğuk Oda Sistemleri


Soğuk depo, gıda maddelerinin normal şartlardaki saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için, mümkün olduğunca sıcaklık ve nem oranlarının kontrol edildiği, dış ortamdan ısı ve nem transferine karşı yalıtılmış alanlar olarak tanımlanabilir. Soğuk depolarda ürün saklama süreleri sınırlı olmakla birlikte üründen ürüne farklılık göstermektedir. Aynı zamanda ürünün ambalajı, istifleme şekli, evaporatörlerin yüzey alanları ve yapıları, depoya uygulanan izolasyon vb. faktörler depolama kalitesini ve süresini etkilemektedir. Soğuk oda, özel anlamı ile gıda maddelerinin normal şartlarda saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için ihtiyaca uygu şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen, dış atmosferden ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış mahaller olarak tanımlanabilir. Soğuk hava deposunda amaç, mümkün olduğu kadar değişmez sıcaklık ve bağıl nem sağlamaktır. Çok kısa süreli de olsa her sıcaklık artışı mikroorganizmaların gelişiminde hızlanmaya neden olur. Bu yüzden soğutma mikropsuz bir ürüne uygulanmalı ve ürünün hasatından tüketimine kadar aralıksız sürdürülmelidir. Bununla birlikte saklama süresi sınırlıdır ve üründen ürüne değişir. Soğuk odalarda kimyasal enzim tepkimelerini yavaşlatıp, mikroorganizma gelişimini geciktirerek besin maddeleri ilk hallerine çok yakın halde saklanabilir. Ancak soğutma, mikroorganizma popülasyonunun çoğalmasını geciktirmekle birlikte sınırlı sayıda bozulma yapıcı mikroorganizmanın ölmesini sağlar. Bu nedenle ürünlerin başlangıçta mikroorganizma enfeksiyonundan korunması önem kazanmaktadır. Neşe Teknik, Ankara’da soğuk oda sistemleri denince en kaliteli hizmeti sizlere sunmaktan gurur duyar.